Oculus specijalna bolnica za oftalmologiju je opremljena u skladu sa najvišim svetskim standardima, kako po pitanju raznovrsnosti i kvaliteta medicinskih usluga, tako i po pitanju oftalmoloških instrumenata i aparata vodećih svetskih proizvođača.

Uz eminentni tim kliničkih lekara, pacijentima su na raspolaganju najsavremenije metode i oprema za dijagnostiku, hirurško i konzervativno lečenje i prevenciju očnih bolesti, kroz brojne subspecijalizacije.

U opremanju operacione sale zadovoljeni su svi visoki svetski medicinski standardi po pitanju prostora, aparata i instrumenata. Ugrađen je specijalni sistem klimatizacije koji obezbeđuje medicinski adekvatnu razmenu, prečišćavanje i sterilizaciju vazduha.