Galilei Tomograf je aparat koji koristi  dve rotirajuće kamere koje skeniraju prednji segment oka (rožnjaču, prednju očnu komoru, dužicu i sočivo u oku) i snimaju 25.000 tačaka na svake 2 sekunde. Iz svih tih podataka dobija se 3D slika prednjeg segmenta koje lekar može analizirati do najsitnijih detalja.

Galilei Analyzer predstavlja poslednju reč kompjuterske tehnologije u analizi prednjeg segmenta oka. Precizna analiza struktura oka omogućuje siguran pristup laserskom skidanju dioptrije.

Topografska analiza prednje i zadnje površine rožnjače daje preciznu sliku prikazanu u tri dimenzije i jasno omogućava uvid u pogodnost za lasersko skidanje diotprije.

Navešćemo nekoliko ključnih karakteristika Galilei Dual Scheimpflug Analyzer-a

 • Prednost Galilei Analyzera u odnosu na ostale aparate tog tipa je što je u jednom aparatu inkorporiran  Placido metod (za dobijanje besprekorno tačnih podataka zakrivljenosti rožnjače) kao i dve Scheimpflug kamere koje  daju trodimenzionalnu sliku prednjeg segmenta visoke rezolucije.
 • Uz pomoć Galilei Analyzera dobija se veliki broj različitih mapa kako prednje tako i zadnje površine rožnjače.
 • Tokom vrlo jednostavnog i komfornog merenja dobijaju se precizni podaci kornealne topografije, centralne i periferne pahimetrije, jačine prelamanja rožnjače, wavefront analize, limbusa rožnjače, prednje očne komore kao i stanje prirodnog sočiva u oku.
 • Poseduje vrlo osetljiv softverski sistem za detekciju keratoconusa

 

 • Upotreba
  Priprema za lasersku korekciju vida
  Priprema za operaciju katarakte
 • Obavljanje intervencije
  Ambulantno
 • Uslovi
  Uska zenica
 • Vreme intervencije
  10 – 15 minuta