Stavljanje kontaktnih sočiva

Korak 1.

 • Dobro operite ruke sapunom i posušite čistim ubrusom

Korak 2.

 • Stavite sočivo na dlan i dobro ga isperite rastvorom za čuvanje sočiva.
 • Dnevna meka sočiva možete staviti direktno na oko bez ispiranja.
 • Da ne pomešate sočiva stvorite naviku da uvek prvo stavljate desno sočivo. Uvek na kasetici otvarajte samo desni poklopac sve dok ne postavite sočivo. Tek onda otvorite levi poklopac.

Korak 3.

 • Postavite sočivo na vrh kažiprsta vodeći računa da je sočivo okrenuto pravilno

Korak 4.

 • Prstima druge ruke čvrsto podignite gornji kapak prema obrvi da onemogućite refleksno treptanje

Korak 5.

 • Donji kapak povucite prema dole uz pomoć ostalih prstiju ruke na kojoj je sočivo

Korak 6.

 • Pogledate prema gore i polako sočivom dodirnite oko i postavite ga na donji deo beonjače

Korak 7.

 • Pogledajte prema dole i polako pustite donji kapak. Zatim polako pustite i gornji kapak

Korak 8.

 • Trepnite nekoliko puta da bi sočivo lepo naleglo na rožnjaču

Korak 9.

 • Ukoliko sočivo iritira oko nakon nekoliko minuta od stavljanja, skinite sočivo i pogledajte da nije oštećeno. Ako je sočivo u redu isperite ga još jednom i ponovo ga stavite na oko.

Skidanje kontaktnih sočiva

Korak 1.

 • Dobro operite ruke sapunom i posušite čistim ubrusom

Korak 2.

 • Pogledajte prema gore i povucite donji kapak prema dole.
 • Da ne pomešate sočiva stvorite naviku da uvek prvo stavljate desno sočivo. Uvek na kasetici otvarajte samo desni poklopac sve dok ne postavite sočivo. Tek onda otvorite levi poklopac.

Korak 3.

 • Kažiprstom dodirnite donji kraj sočiva

Korak 4.

 • Prstom ’’srozajte’’ sočivo na donji deo beonjače dok je pogled usmeren prema gore

Koren 5.

 • Pažljivo uhvatite sočivo palcem i kažiprstom

Korak 6.

 • Sočivo postavite na dlan šake, sipajte malo tečnosti za održavanje i kažiprstom pažljivo istrljajte sočivo. Dobro isperite rastvorom

Korak 7.

 • Sočivo odložite u kaseticu, sipajte rastvor za čuvanje sočiva dok ne prekrije celo sočivo i zatvorite poklopac kasetice

Korak 8.

 • Postupak ponovite na levom oku

Korak 9.

 • Odložite kaseticu na čisto i suvo mesto.