Lečenje laserom vrši se u ranoj fazi bolesti. Cilj laserskog lečenja je sprečavanje stvaranja novih, patoloških krvnih sudova i pojave krvarenja iz već stvorenih krvnih sudova. Laser fotokoagulacija se radi laserima specijalne talasne dužine (EyeLite Laser). Laserski zraci, vrlo visoke energije, se fokusiraju na oštećenu retinu. Laser fotokoagulacija se može vršiti različitim tehnikama.

Lokalizovana
laser fotokoagulacija

Koristi se u početnim fazama bolesti kada nema mnogo novostvorenih patoloških krvnih sudova ili kada je zahvaćena žuta mrlja (dijabetička maculopatija). Laserskim pečatima se unište patološki krvni sudovi i tako se spreči pojava krvarenja i otoka. Kod ove tehnike laser fotokoagulacije maksimalno se štedi tkivo retine a tretiraju se rizična mesta. Prilikom intervencije stavlja se minimalno potrebni broj laser pečata. Intervencija je kratkotrajna, bezbolna i obavlja se ambulantno.

Lokalizovana laser fotokoagulacija

Lokalizovani laser pečati oko žute mrlje

Panretinalna
laser fotokoagulacija

Ukoliko je bolest zahvatila veliki deo retine sa pojavom mnogobrojnih krvnih sudova radi se mnogo opsežnija laserska intervencija. Cilj ove intervencije je da se unište novostvoreni krvni sudovi na periferiji mrežnjače i da se posle nekoliko meseci potpuno izgube. Pošto laserski zraci ne uništavaju samo patološke krvne sudove već i tkivo mrežnjače nakon ovako opsežnih tretmana dolazi do gubitka perifernog dela vidnog polja. Nekada se tretman mora raditi u više navrata.

pan-retinalna laser fotokoagulacija

Mnogobrojni laser pečati po periferiji retine

Tok intervencije

 • Laser fotokoagulacija se radi ambulantno i nema potrebe za dužim boravkom posle intervencije
 • Pre intervencije mora se proširiti zenica
 • Dobija se lokalna anestezija kapima tako da je intervencija bezbolna
 • Lekar na oko postavi posebnu lupu koja sprečava treptanje pacijenta i omogućava lekaru bolju pregledost mrežnjače
 • Laserski zraci su bezbolni sa blagim osećajem toplote
 • Posle intervencije primenjuje se terapija kapima nekoliko dana
 • Nekada se mora uraditi više tretmana

Oporavak posle laser fotokoagulacije

 • Oporavak posle intervencije je komforan i jednostavan. Nekoliko dana koristi se terapija.
 • Nakon laserskog tretmana vid može biti zamagljen nekoliko sati ili 1 – 2 dana.
 • Oči mogu biti osetljivije na svetlo, tako da prijaju sunčane naočare.
 • Pacijent posle intervencije nije u mogućnosti da vozi i zbog toga je potrebno da dođe sa pratnjom.
 • Nekada se može javiti bol, naročito ako je predhodno radjena laserska intervencija, pa u tim slučajevima treba uzeti neki od lekova protiv bolova.
 • Preko 50% ljudi koji su imaju laser fotokoagulaciju primetiti neke poteškoće sa njihovom noćnim vidom, a 3% ima neki gubitak perifernog vida.

Moguće komplikacije

 • Privremeno povećanje očnog pritiska
 • Krvarenje u oku
 • Ablacija retine
 • Gubitak perifernog vidnog polja, posle obimne panretinalne laser fotokoagulacije

Lekari koji rade laser fotokoagulaciju