Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Subota Nedelja
09.00 - 10.00
Specijalna bolnica
09.00 - 13.00
Doc. dr Dijana Risimić

09.00 - 15.00
Dr Dušan Prikić

10.00 - 13.30
Prim. dr Marina O. Horvatić

10.00 - 14.00
Dr Predrag Paović
Specijalna bolnica
09.00 - 13.30
Prof. dr Petar Aleksić

09.00 - 14.00
Prim. dr Selimir Glišić

09.00 - 15.00
Dr Slađana Delević

09.00 - 15.00
Dr Dušan Prikić

13.30 - 18.00
Prof. dr Dragan Vuković

15.30 - 20.00

16.00 - 18.20

16.00 - 19.00
Doc dr Ivan Marjanović
Specijalna bolnica
09.00 - 15.00
Dr Slađana Delević

09.00 - 15.00
Dr Dušan Prikić

10.00 - 13.30
Prof. Dr Ljubiša Nikolić

10.00 - 13.30
Dr Smiljka Ignjačev

14.00 - 18.00

15.00 - 18.00
Dr Predrag Paović

15.30 - 20.00

16.00 - 19.00
Prof. dr Branislav Stanković
Specijalna bolnica
09.00 - 14.00
Prim. dr Selimir Glišić

09.00 - 15.00
Dr Dušan Prikić

10.00 - 13.30
Dr Smiljka Ignjačev
Specijalna bolnica
09.00 - 15.00
Dr Dušan Prikić

10.00 - 13.00
Prof. dr Slobodan Golubović
10.00 - 11.00
Specijalna bolnica
10.00 - 15.00

10.00 - 15.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Specijalna bolnica
15.00 - 19.00
Prof. dr Petar Aleksić

15.30 - 20.00

16.00 - 17.30
Prof. dr Slobodan Golubović
Specijalna bolnica
15.00 - 19.30
Prim. dr Marina O. Horvatić

15.30 - 20.00

16.00 - 19.00
Prof. dr Branislav Stanković
Specijalna bolnica
15.00 - 19.00
Prof. dr Vujica Marković

15.00 - 20.00

15.30 - 18.00
Doc. dr Dijana Risimić
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Podaci su informativnog tipa

Ponedeljak

Utorak

Sreda

Četvrtak

Petak

Subota

Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Subota Nedelja
09.00 - 10.00
Specijalna bolnica
09.00 - 13.00
Doc. dr Dijana Risimić

09.00 - 15.00
Dr Dušan Prikić

10.00 - 13.30
Prim. dr Marina O. Horvatić

10.00 - 14.00
Dr Predrag Paović
Specijalna bolnica
09.00 - 13.30
Prof. dr Petar Aleksić

09.00 - 14.00
Prim. dr Selimir Glišić

09.00 - 15.00
Dr Slađana Delević

09.00 - 15.00
Dr Dušan Prikić

13.30 - 18.00
Prof. dr Dragan Vuković

15.30 - 20.00

16.00 - 18.20

16.00 - 19.00
Doc dr Ivan Marjanović
Specijalna bolnica
09.00 - 15.00
Dr Slađana Delević

09.00 - 15.00
Dr Dušan Prikić

10.00 - 13.30
Prof. Dr Ljubiša Nikolić

10.00 - 13.30
Dr Smiljka Ignjačev

14.00 - 18.00

15.00 - 18.00
Dr Predrag Paović

15.30 - 20.00

16.00 - 19.00
Prof. dr Branislav Stanković
Specijalna bolnica
09.00 - 14.00
Prim. dr Selimir Glišić

09.00 - 15.00
Dr Dušan Prikić

10.00 - 13.30
Dr Smiljka Ignjačev
Specijalna bolnica
09.00 - 15.00
Dr Dušan Prikić

10.00 - 13.00
Prof. dr Slobodan Golubović
10.00 - 11.00
Specijalna bolnica
10.00 - 15.00

10.00 - 15.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Specijalna bolnica
15.00 - 19.00
Prof. dr Petar Aleksić

15.30 - 20.00

16.00 - 17.30
Prof. dr Slobodan Golubović
Specijalna bolnica
15.00 - 19.30
Prim. dr Marina O. Horvatić

15.30 - 20.00

16.00 - 19.00
Prof. dr Branislav Stanković
Specijalna bolnica
15.00 - 19.00
Prof. dr Vujica Marković

15.00 - 20.00

15.30 - 18.00
Doc. dr Dijana Risimić
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Podaci su informativnog tipa

Ponedeljak

Utorak

Sreda

Četvrtak

Petak

Subota