Ovaj tekst ima za cilj da objasni neka od pitanja koja biste mogli imati o operaciji strabizma. Ovde ne može biti navedeno sve jer se svaki pacijent i strabizam razlikuju. Vaš hirurg će razgovarati o svemu i pokušati na najbolji način da odgovori na sva pitanja.

Koji je cilj operacije strabizma?

Postoji niz razloga zbog kojih se može razmotriti operacija strabizma. Oni uključuju:

  • loš estetski izgled (sa naočarima ukoliko su potrebne)
  • poboljšanje položaja očiju i smanjenje razrokosti da bi se omogućio najbolji mogući binokularni vid
  • mogućnost gubitka binokularnog vida
  • slaba kontrola strabizma
  • smanjenje ili eliminisanje duplih slika
  • korekciju prinudnog položaja glave

Zakažite pregled

Telefonom

Priprema pred operaciju strabizma

Tačno vreme do kada je dozvoljena hrana odnosno voda pre operacije će biti saopštena dan ranije. Na prijemu u bolnicu hirurg i lekar anesteziolog će uraditi preoperativni pregled. Roditelji mogu biti sa detetom.

Koji su rizici operacije strabizma

Operacije strabizma su uspešne, a ozbiljnije komplikacije su ekstremo retke ukoliko se hirurška intervencija izvodi od strane visoko specijalizovanog i iskusnog kadra i u odgovarajućim uslovima.

Kako se izvodi operacija strabizma

Operacije strabizma se rade često, i preko 90% pacijenata je značajno bolje nakon operacije. Uspeh operacije zavisi od mnogo faktora, uključujući pravac i veličinu razrokosti. Iznos korekcije koji je odgovarajući kod jednog pacijenta, kod drugog sa identičnom veličinom razrokosti može dati veći ili manji efekat. Iako oči mogu biti paralelne nakon operacije nekim pacijentima je potrebno više od jedne operacije tokom života. Ukoliko se razrokost vrati oko može da skrene u istom ili suprotnom pravcu. Ne može se predvideti kada će se to desiti, ali odgovarajuće praćenje smanjuje mogućnost ponovne pojave razrokosti.

Iako se najčešće izvodi u opštoj anesteziji većina pacijenata može da napusti bolnicu nekoliko sati nakon operacije. Pacijent mora biti zdrav i obaviti pregled pedijatra odnosno interniste za opštu anesteziju. Takođe je neophodno da laboratorijske analize budu dobre.

Može biti potrebno da se operacija izvede na jednom ili oba oka. Uvek se pokušava da se jednom operacijom reši strabizam u potpunosti. Jako retko se kod nekih paralitičkih strabizama može planirati operacija u dva odvojena akta.

Kapci se drže otvorenim i oko se nežno rotira da bi ekstraokulani mišići doveli u položaj koji omogućava odgovarajući pristup. Prave se mali rezovi na površinskom providnom sloju (vežnjači), da bi se pristupilo mišićima koji se slabe, jačaju ili se menja njihov pravac pripoja. Mišići se ponovo pripajaju na površinu oka suturama koje se resorbuju za 6 do 7 nedelja. Vežnjača se zatvara veoma tankim suturama koje se obično resorbuju prve 2 nedelje.

Operacija strabizma tehnikom “podesivih sutura” (adjustable suture surgery) može dati bolje rezultate kod nekih vrsta razrokosti. Primena botulin toksina je nekada takođe indikovana.

Oporavak posle operacije

Pre odlaska iz bolnice dobićete kapi za oči sa uputstvom i termin prve kontrole. Posle operacije postoji crvenilo i osećaj iritacije koji se postepeno gubi. Većina osoba može da se vrati uobičajenim aktivnostima nakon jedne ili ponekad dve nedelje.

Autor
Prof. Dr Branislav Stanković

Lekari koji leče strabizam