Pod sekundarnom kataraktom podrazumeva se zadebljanje i zamućenje zadnje kapsule prirodnog sočiva. U toj kapsuli se tokom operacije katarakte postavi veštačko intraokularno sočivo. Najčešće se javlja godinu,dve posle operacije katarakte mada se može javiti i ranije ali i kasnije.

Dijagnoza sekundarne katarakte

Dijagnoza sekundarne katarakte se postavlja na osnovu biomikroskopskog pregleda. Lekar već prilikom ispitivanja vidne oštrine pacijenta utvrdi da je vid slabiji u odnosu na onaj vid koji je bio posle operacije katarakte. Nekada je potrebno uraditi širenje zenica da bi se utvrdilo da li postoji sekundarna katarakta. Lečenje sekundarne katarakte radi se uz pomoć lasera specijalne talasne dužine zraka koji se naziva Yag laser. To je takozvana laser kapsulotomija.

Zakažite pregled

Telefonom

Priprema za laser kapsulotomiju

Da bi se uradila laser kapsulotomija mora se maksimalno proširiti zenica na oku gde postoji sekundarna katarakta. Širenje zenica vrši se višekratnim ukapavanjem odgovarajućih kapi. Koliko će trajati ukapavanje kapi je individuelno jer se svim pacijentima zenica ne širi istom brzinom i intenzitetom. Iz tog razloga ćete biti pozvani na intervenciju najmanje pola sata ranije.

Tok intervencije laser kapsulotomije

Intervencija se radi  u ambulantnim uslovima i ne zahteva sterilnost. Položaj pacijenta tokom intervencije je sedeći i podseća na pregled za mikroskopom koji se standardno radi tokom oftalmološkog pregleda. Neposredno pre intervencije se ukapavaju kapi lokalne anestezije da bi se postigla neosetljivost oka. Lekar na oko postavi specijalnu lupu koja mu omogućava bolju preglednost i fokusiranje laserskih zraka na zamućenu kapsulu sočiva. Intervencija je kratkotrajna i traje oko 5 minuta. Prilikom rada lasera ne oseća se nikakav bol.

Oporavak posle laser kapsulotomije

Oporavak posle intervencije gotovo da ne postoji. Odmah posle intervencije pacijent primećuje poboljšanje vidne oštrine. Kod nekih pacijenata 1-2 dana nakon intervencije vid bude malo zamućen ali značajno bolji nego pre intervencije. Najčešće nije potrebna nikakva terapija ali ukoliko je potrebno lekar će preporučiti koju terapiju treba primeniti.

Lekari koji rade laser kapsulotomiju