U zavisnosti od tipa glaucoma primenjuju se različite vrste lasera. Laserska terapija je korisna, uglavnom dugotrajna I komforna za pacijenta. Radi se u kapljičnoj anesteziji, ambulantno. Pacijent posle lasera dobija odgovarajuću terapiju. Uglavnom laserska terapija  nema ili ima vrlo malo komplikacija.

Pripremni pregled

Lekar na pripremnom pregledu za laserski tretman glaukoma mora uraditi sledeća ispitivanja:

  • Odredjivanje vidne oštrine na daljinu i blizinu
  • Pregled komornog ugla na biomikroskopu a uz pomoć specijalne lupe koja mu omogućava sagledavanje očnog ugla
  • Merenje očnog pritiska bez ili uz kapljičnu antiglaukomsku terapiju
  • Pregled očnog dna radi procene stanja očnog živca i stepena postojećeg oštećenja
  • Ukoliko je pacijent koristio kapljičnu terapiju lekar će utvrditi koliko je ona efikasna

Zakažite pregled

Telefonom

YAG laser
Laser iridotomia

Ova vrsta laser tretmana se primenjuje kod glaukoma zatvorenog ugla. Najbolji efekti se postižu kada se uradi preventivno kod osoba koje imaju jako uzak komorni ugao. Ovim tretmanom se na dužici naprave male (mikroskopski vidljive) rupice koje olakšavaju protok očne vodice iz zadnje u prednju očnu komoru oka.

Tretman je potpuno bezbolan, radi se u lokalnoj kapljičnoj anesteziji i traje oko 5 minuta. Radi se ambulantno i pacijent odmah odlazi kući. Lekar će objasniti pacijentu o primeni potrebne medikamentne terapije posle laser iridotomije.

Selektivna laser
trabekuloplastika

Koristi se kod glaukoma otvorenog ugla i pigmentnog glaukoma.  SLT je ambulantna, bezbedna i jednostavna  intervencija koja efikasno snižava očni pritisak kod velikog broja glaukomskih pacijenata. Intervencija je specifična po tome što laserski zraci ciljano deluju na pigmentne ćelije drenažnog sistema očne vodice.  Na taj način štiti se okolno tkivo oka.

Prednosti SLT:

  • Uspešno snižava očni pritisak
  • Potpuno eliminiše ili smanjuje medikamentnu terapiju
  • Poboljšava kvalitet života pacijenta
  • Štiti tkivo drenažnog sistema oka
  • Nema sistemskih neželjenih dejstava

Lekari koji se bave lečenjem glaukom