Meka sočiva su, kod pacijenata, najpopularnija. Mogu ih nositi mala deca kao i jako stare osobe. Komfor je najvažnija karakteristika mekih sočiva. Tehnološkim inovacijama pojavili su se materijali koji su jako propustljivi za kiseonik što je od neprocenjive važnosti za zdravlje rožnjače.

Podela mekih kontaktnih sočiva

Po periodu nošenja

sat

Sočiva za dnevno nošenje su uglavnom hidrogel sočiva sa manjim procentom H2O. Dnevno nošenje podrazumeva da se sočiva mogu nositi ceo dan ali da se sa njima ne može spavati jer količina kiseonika koju ova sočiva propuštaju nije dovoljna za inače smanjeni dotok kiseonika u rožnjaču tokom noći kada su kapci zatvoreni.

Sočiva za fleksibilno nošenje  su sočiva koja se mogu nositi u kontinuitetu do 7 dana. To su uglavnom hidrogel sočiva sa većim procentom H2O ili silikon hidrogel sočiva. Naravno da prednost ovih sočiva ne treba da bude zloupotrebljena i da treba da se koristi samo u izuzetnim prilikama. Oftalmolozi uvek savetuju da se i ova sočiva skidaju svako veče jer je to način da se na oko svako jutro stavi čisto, dezinfikovano sočivo.

Sočiva za produženo nošenje su ona koja se mogu nositi u kontinuitetu od 7- 30 dana. To su silikon- hidrogel sočiva čiji materijal propušta jako veliku količinu kiseonika. Prednost ovih sočiva koristi se u terapeutske svrhe (tokom lečenja nekih bolesti oka).

Po periodu zamene

Kalendar

Jednodnevna kontaktna sočiva se nose samo jedan dan. Sama činjenica da se svaki dan na oko stavlja novo kontaktno sočivo govori o njihovoj prednosti. Nema sredstava za održavanje, nema vremena da se na sočivu nakupe štetne materije, nema održavanja sočiva. Najčešće se koriste za vreme godišnjih odmora, zimovanja, raznih putovanja, bavljenja sportom gde pacijent nema pogodne uslove za standardno održavanje sočiva.

Mesečna kontaktna sočiva mogu imati različitu frekvenciju zamene (15 dana, 1 mesec ili 3 meseca). Frekvenciju zamene odredjuje lekar na osnovu stanja oka. Vrlo je štetno prekoračiti predvidjeni rok planirane zamene.

Godišnja kontaktna sočiva se menjaju na 6 ili 12 meseci. Nedostatak ovih sočiva je taj što se materijal od koga su napravljena vremenom izmeni, vezuje za sebe materije iz sredstava za održavanje i suza, što je razlog nastanka čestih alergija. Danas se godišnja sočiva koriste samo za korekciju visokih dioptrija koje izlaze iz opsega proizvodnje sočiva za planiranu zamenu.

Podela po vrsti materijala

Silikon Hidrogel

Silikon- hidrogel su najnoviji materijali za proizvodnju mekih sočiva. Ovaj materijal ima silikonsku komponentu koja propušta veliku količinu O2 a procenat H2O je mnogo manji što uslovljava mnogo stabilnije karakteristike sočiva. Sočiva zadržavaju svoje karakteristike i u oku koje ima manju količinu suza. Manji procenat vode sprečava vezivanje štetnih materija za materijal sočiva. Danas su silikon- hidrogel sočiva prvi i pravi izbor medju mekim kontaktnim sočivima.

Hidrogel

Hidrogel materijali su oni kod kojih je propustljivost za kiseonik u direktnoj zavisnosti od procenta vode u materijalu. Što je procenat vode u materijalu veći to su sočiva propustljivija za kiseonik. Nedostatak ovih materijala za kontaktna sočiva je taj da što je veći procenat vode u materijalu to je sočivo više zavisno od količine suza u oku. U oku sa manjom količinom suza kontaktno sočivo se suši što dovodi do diskomfora (kod celodnevnog nošenja).

Sočiva koja se preporučuju u Oculusu

AIR OPTIX  silikon hidrogel sočiva

To je porodica trenutno vodećih silikon hidrogel sočiva na svetu, poznate kompanije CIBA VISION. Tu spadaju:

  • Air Optix Multifocal su meka mesečna sočiva za korekciju vida na daljinu i blizinu. Jako su popularna jer se pomoću njih u potpunosti oslobadja od naočara.
  • Air Optix for Astigmatism su meka torična sočiva za korekciju astigmatizma kod osoba koje iz bilo kog razloga ne mogu da nose gas propusna sočiva.
  • Air Optix Night & Day su meka sočiva za kontinuirano mesečno nošenje. Sočiva sa najvećom propustljivošću za kiseonik. Koriste se i kao terapeutska sočiva posle operacija i tokom lečenja nekih bolesti rožnjače.
  • Air Optix Aqua su meka sočiva za mesečno nošenje. Velika propustljivost za  kiseonik, asferični dizajn, produženo nošenje do 7 dana.

DAILIES dnevna kontaktna sočiva

Preporučuju se svima koji žele nošenje kontaktnih sočiva bez obaveze oko njihovog održavanja.

  • Dailies Aqua Comfort Plus se preporučuju mladim početnicima u nošenju kontaktnih sočiva, za bavljenje sportom i za putovanja.
  • Dailies Toric su dnevna torična sočiva za korekciju nižeg stepena astigmatizma.
  • Dailies Progressive su dnevna multifokalna sočiva za korekciju presbiopije.

FRESHLOOK sočiva u boji

Kozmetska sočiva sa kojima se može promeniti boja oka a istovremeno korigovati dioptrija. Postoji više vrsta sočiva u zavisnosti od efekta koji se želi postići:

  • Fresh Look Color Blends, za prirodni izgled tamnih očiju
  • Fresh Look Colors, za intenzivnu promenu boje
  • Fresh Look Dimensions, za promenu boje svetlih očiju

OCULOLENS SOFT

To su sočiva koja se proizvode u Opticus laboratoriji za proizvodnju kontaktnih sočiva. Rukovodjeni činjenicom da je svako oko posebno i da zahteva individualni pristup korekcije vida proizveli smo pravo „personalizovano“ meko hidrogel sočivo. Materijali koji se koriste su hidrogel materijali sa 49% i 55% H2O (za dnevno i fleksibilno nošenje).

Oculolens soft su godišnja sočiva sa preporukom zamene na 6 meseci.

Veliki opseg baznih krivina, dijametara i dioptrija dozvoljava lekaru potpuno individualni pristup i zadovoljenje svih parametara u propisivanju kontaktnih sočiva za svako oko. Dostupna su u: dijametru od od 13.0 do 16.0mm na svakih 0.1 mm, bazna krivina od 7.20 do 10.50 i dioptrija od +25.00D do – 25.00D.

Oculolens soft kontaktna sočiva, uz ovako širok opseg parametara, prevazilaze probleme vezane za ograničenja koja se javljaju kod masovne proizvodnje.

OCULOLENS SOFT TORIC

Kod pacijenata koji imaju astigmatizam različitog stepena a ne mogu nositi gas propusna kontaktna sočiva rešenje korekcije su meka torična kontaktna sočiva. Veliki svetski proizvodjači kontaktnih sočiva uglavnom imaju proizvodni dioptrijski opseg koji ne prelazi 3 D astigmatizma.

Materijali koji se koriste u proizvodnji ovih sočiva su hidrogel Contaflex GM Advance 49% (Contamac). Oculolens soft toric su sočiva koja imaju prizma balast stabilizaciju cilindra. Dostupni parametri su: dijametar 14.5, bazne krivine (8,40, 8.70 i 9,00) sferna dioptrija od +/- 25.00D i cilindricna dioptrija do – 6.0D.

Ovako širok dijapazon parametara koji se mogu menjati omogućava lekaru da koriguje veliki broj pacijenata sa velikim stepenom astigmatizma. Još jedna od prednosti je mogućnost korekcije visokih miopija i hipermetropija udruženih sa astigmatizmom.

Oculolens soft toric su godišnja sočiva sa preporukom lekara da se menjaju na šestomesečnom nivou radi prevencije alergijskih konjunktivitisa.

Obuka za korišćenje i održavanje mekih sočiva

Kod svih početnika u nošenju sočiva obuka je jedan od najznačajnijih koraka u uspešnom nošenju kontaktnih sočiva