Vitrektomija je jedna od najsloženijih mikrohirurških operacija oka. Često je i  jedina terapija mnogih bolesti zadnjeg segmenta oka. Operacija vitrektomije zahteva vrsnog hirurga, primenu vrlo specifičnog instrumentarijuma kao i savremenog visoko specijalizovanog aparata da bi se uspešno izvela. Tokom operacije često se koristi laser tretman mrežnjače. U Oculusu se za ovu vrstu hirurgije koristi najsavremeniji aparat Constellation, Alcon.

Indikacije za vitrektomiju

Sve opsežnije promene u unutrašnjosti oka ili na mrežnjači koje su nastale usled povreda ili bolesti oka.

Zakažite pregled

Telefonom

Tok operacije vitrektomije

Operacija se može raditi u opštoj ili lokalnoj anesteziji po proceni hirurga. Vitrektomija je operacija kod koje se uklanja staklasto telo (vitreus) iz oka. U toku operacije, hirurg će napraviti mali rez na oku kroz koji se uklanja staklasto telo ispred mrežnjače. Na taj način hirurgu bude dostupno da otkloni krvarenja sa mrežnjače, ožiljke i ožiljne trake i da očisti sve patološke promene na retini. Takođe se mnogo lakše i preciznije može uraditi laser fotokoagulacija laserskom sondom koja je u oku.

Staklasto telo se na kraju operacije zameni gasom ili silikonskom tečnošću da bi se pomoglo da mrežnjača ostane priljubljena uz slojeve oka ispod nje. Gas ili tečnost će postepeno biti apsorbovani od strane organizma dok se silikonski gel mora naknadno odstraniti iz oka.

Oporavak

Nakon operacije odlazite kući odmah ili sutradan, što će proceniti hirurg. Prvih nekoliko dana potrebno je nositi povez preko oka. Vrlo često se javlja zamagljen vid koji traje nekoliko nedelja. Vid se postepeno poboljšava, mada to može da potraje i nekoliko meseci. U zavisnosti od toga šta je upotrebljeno za zamenu staklastog tela lekar ce dati savete o postoperativnom ponašanju. Neko vreme posle operacije mora se koristiti propisana terapija.

Komplikacije

Kao i kod svih hirurških intervencija i vitrektomija je vezana za moguće komplikacije kao što su:

  • Katarakta
  • Skok očnog pritiska
  • Ablacija retine
  • Krvarenje u oku
  • Infekcija

Lekari koji se bave vitreoretinalnom hirurgijom