Besprekorna optika i stereo koaksijalno svetlo koje je inkorporirano omogućava bolju vizuelizaciju. Crveni refleks se dobija uz minimalno osvetljenje što daje mnogo bolji komfor za pacijenta tokom operacije.

Lumera daje odličnu vizuelizaciju prilikom operacija prednjeg i zadnjeg segmenta oka. Tako ovaj operacioni mikroskop predstavlja vrhunsko rešenje kako za operaciju katarakte tako i za složene operacije vitrektomije.

Svojom veličinom i funkcionalnošću spada medju vrhunske operacione mikroskope u svetu.

  • Upotreba
    Operacije prednjeg i zadnjeg segmenta oka
  • Obavljanje intervencije
    Operaciona sala
  • Vreme intervencije
    Nije fiksno