Kompjuterizovano vidno polje (perimetar) je dijagnostička metoda od velikog značaja u dijagnostici I pracenju glaucoma. Postoji mnogo proizvodjača kompjuterizovanih perimetara ali svakako jedan od vodećih je Haag Streit.

Karakterišu ga preciznost, pouzdanost ispitivanja i brzina izvođenja testova. Potpuno je automatizovan. Poseduje mogućnost praćenja pokreta očiju i kontrolu fiksacije. To znači da u slučaju da pacijent trepće prilikom merenja, a vidni stimulus se u tom trenutku pojavi, uređaj to ne registruje kao negativan odgovor, već upamti tu situaciju i ponovi stimulus kada pacijent otvori oko. Takodje poseduje bazu pacijenata koji su predhodno pregledani, njihove nalaze i program koji je rađen svakom od ranijih pacijenata. Na taj način postoji softverski način analiziranja i praćenja progresije bolesti.

Kompjuterizirana perimetrija Octopus koristi se prvenstveno za detekciju promena vidnog polja kod glaukoma. Najčešće se koristi u kombinaciji sa HRT snimanjem radi detekcije i praćenja glaukomskih pacijenata.

 

 • Upotreba
  Dijagnostika i praćenje glaukoma
 • Obavljanje intervencije
  Ambulantno
 • Uslovi
  Uska zenica
 • Vreme intervencije
  15 – 30 minuta