Biomikroskop BQ 900 Haag Streit se karakteriše vrhunskom optikom i jednostavnom upotrebom. To je aparat neophodan za sve one koji zahtevaju savršenu vizuelizaciju. Omogućava lakšu dijagnostiku svih delova oka. Opremljen je specijalnim softverskim paketom za fotodokumentaciju pacijenata (BQ 900 Haag Streit – Eye Cap).

 • Upotreba
  Dijagnostika
 • Obavljanje intervencije
  Ambulantno
 • Uslovi
  Uska/široka zenica
 • Vreme intervencije
  10 – 15 minuta