U toku dijagnostike glaucoma značajnu ulogu ima i debljina rožnjače, naročito kod pacijenata sa graničnim vrednostima intraokularnog pritiska. Merenje debljine rožnjače naziva se pahimetrija. U Oculusu se koristi ultrazvučni pahimetar poznatog nemačkog proizvodjača Heidelberg Engineering.

Ultrazvučni pahimetar se takodje koristi i u odredjivanju debljine rožnjače što je od velikog značaja u pripremnom pregledu za lasersko skidanje dioptrije, kao i za praćenje pacijenata sa keratokonusom posle kros-linking intervencije.

U svom softverskom sistemu ovaj aparat ima:

 • Datoteku pacijenata kojima je merenje radjeno
 • Deset uzastopnih merenja
 • Formule za izračunavanje intraokularnog pritiska u odnosu na izmerenu debljinu rožnjače
 • Korekcioni factor IOP-a
 • Mogućnost štampe uradjenog pregleda

 

 • Upotreba
  Merenje debljine rožnjače
 • Obavljanje intervencije
  Ambulantno
 • Uslovi
  Uska zenica
 • Vreme intervencije
  05 – 10 minuta