Allegro BioGraph je multifunkcionalan aparat koji se koristi u dijagnostici pacijenata pre operacije katarakte  i skidanja dioptrije. Zasnovan je na inovativnoj optičkoj niskokoherentnoj reflektometriji (OLCR) radeći 16 uzastopnih snimaka oka.

Vrlo precizno izračunava dioptriju  sočiva koje se ugradjuje  kod operacije katarakte, aksijalnu dužinu oka, dubinu prednje očne komore, debljinu rožnjače, sočiva i mrežnjače. Osim toga simultano meri keratometriju oka, dubinu prednje očne komore (za izračunavanje faknih intraokularnih sočiva), dijametar zenice i vidnu osovinu. Jedna od najvažnijih funkcija ovog aparata je merenje oka pre ugradnje intraokularnog sočiva. Ovim aparatom dobijaju se mnogo preciznija merenja od onih dobijenih ultrazvukom. U svom softveru koristi  3. i 4. generaciju formula za izračunavanje dioptrijske jačine intraokularnog sočiva.

Prilagođen je za osobe sa visokom minus dioptrijom, afakne oči ili one sa silikonskim uljem u oku, a uz pomoć superluminescentne diode (SDL) bolje prodire kroz zamućeno sočivo.

Navešćemo nekoliko ključnih karakteristika Allegro BioGrafa:

 • Meri dužinu očne jabučice
 • Meri debljinu rožnjače (pahimetrija)
 • Meri dubinu prednje očne komore
 • Meri debljinu prirodnog sočiva u oku
 • Meri debljinu mrežnjače
 • Meri zakrivljenost rožnjače (keratometriju)
 • Meri širinu zenice i odnos optičke ose u odnosu na centar zenice

 

 • Upotreba
  Priprema za lasersku korekciju vida
  Priprema za operaciju katarakte
 • Obavljanje intervencije
  Ambulantno
 • Uslovi
  Uska zenica
 • Vreme intervencije
  05 – 10 minuta