Raditalasni nož je aparat koji uz pomoć visokofrekventnih radiotalasa seče i koaguliše meka tkiva. Ovaj aparat koristi talase od 3.8MHz i na taj način omogućava vrlo precizne rezove sa mnogo manjom toplotom od ostalih elektronoževa. Na taj način se štiti okolno tkivo.

U zavisnosti od modula koji se koristi (ima ih tri) može se raditi veliki broj okuloplastičnih operacija gotovo beskrvno. Radiotalasni nož ima niz vrlo preciznih dodataka namenjenih različitim okuloplastičnim operacijama (elektroepilacija, electrode za entropijum, mikrodisekcione electrode, electrode za dakrioplastične operacije itd.).

 

  • Upotreba
    Okuloplastična hirurgija
  • Obavljanje intervencije
    Operaciona sala
  • Vreme intervencije
    Nije fiksno