Wavelight je vodeći proizvodjač laserskih aparata za refrakcionu hirurgiju. Allegretto Wavelight koristi nevidljive ultravioletne (UV) zrake veličine 0,25 mikrona za uklanjanje izvanredno malih delova tkiva rožnjače kako bi se korigovala kratkovidost, dalekovidost ili astigmatizam. Revolucionarna tehnologija otišla je nekoliko koraka dalje inkorporirajući i laserske software i eye-tracker koji prati pokrete  oka brzinom od 400 pokreta u sekundi čime skidanje dioptrije postaje izuzetno precizno i potpuno nezavisno od saradnje pacijenta. Ovom laseru je potrebno 10-20% manje vremena za istu vrstu procedure u odnosu na sve ostale lasere. U kombinaciji sa svim ostalim aparatima koji se koriste u toku pripremnog pregleda, Alegretto laser omogućava postizanje superiornih rezultata.

Osim brzine Alegretto laser kao karakteristiku ima i besprekornu preciznost. Za razliku od standardnih lasera WaveLight Alegretto Eye-Q 400Hz laser omogućava formiranje okruglog, oštro fokusiranog profila koji se meri u delovima milimetara. To obezbedjuje da se odstrani minimalni deo tkiva rožnjače a da se postigne najviši nivo preciznosti. Alegretto laser takodje, vrlo precizno koristi podatke dobijene u toku pripremnog pregleda i na taj način  formira uniformnu zonu tretmana. U softveru Alegretto lasera može se izabrati veličina tretirane zone pa kod ovog lasera veličina zenice pacijenta ne igra tako značajnu ulogu kao kod drugih lasera.

Navešćemo nekoliko ključnih karakteristika WaveLight Alegretto Eye-Q 400Hz lasera:

  • Alegretto je jedan od najbržih lasera na svetu koji se koristi za korekciju vida. Za korekciju 1 dioptrije potrebno je samo 2 sekunde. To znači da intervencija uradjena ovim laserom traje jako kratko i na taj način se skraćuje stres koji pacijenti osećaju u toku intervencije.
  • Preciznost i brzinu ovog excimer lasera omogućava PerfectPulse Technology™. Svaki pojedinačni laser puls je kompletno kontrolisan od momenta formiranja do momenta njegovog delovanja na oko. Svaki ultra tanki laserski puls se koristi za vrlo precizno remodeliranje rožnjače .
  • Bezbednost  ovog lasera zasniva se na njegovoj Smart Energy Control tehnologiji. Ova tehnologija znači da laserski zrak na svom putu od formiranja do trenutka dodira oka prolazi tri kontrolne tačke laserske energije što obezbedjuje  perfektno kontrolisanu energiju svakog zraka.
  • Eye Tracking Tehnologija ugradjena u softver lasera je od velikog značaja kako za lekara tako i za sigurnost pacijenta. Pacijenti su obično uplašeni da li će u toku intervencije biti dovoljno mirni i koncentrisani da ne pomere oko. Kod Alegretto lasera to nema nikakav značaj jer on poseduje ovu vrstu tehnologije.  Ona omogućava merenje pozicije oka svakih 4-6 milisekundi odnosno 200 puta u toku jedne sekunde. Ukoliko iz bilo kog razloga pacijent pogleda u stranu , laser automatski staje i čeka dok se oko ne vrati u odgovarajući položaj.

Zahvaljujući svim ovim karakteristikama našeg excimer lasera intervencije uradjene sa njim su mnogo brže, bezbednije i efikasnije u poredjenju sa svim ostalim laserima.

  • Laserska korekcija vida
  • Ambulantno
  • Uska zenica
  • 10 – 15 minuta
Allegretto Eye-Q-400Hz pacijent