Jedan od najpoznatijih proizvodjača lasera je Lumenis Ltd. Lumenis  Selecta Duet je jedan od najboljih lasera za prednji segment oka. U jednom laseru spojene su dve vrhunske tehnologije: Yag Laser za fotodisrupciju tkiva oka i Selektivna Laser Trabekuloplastika  (SLT) tehnologija za disrupciju pigmentnih ćelija trabekularnog drenažnog sistema oka. Inovator u SLT tehnologiji u lečenju glaucoma je upravo kompanija Lumenis Ltd.

Sistem  rada ovog lasera je vrlo jednostavan kako za lekara tako i za pacijenta.

Lumenis Selecta Duet se koristi u terapiji: glaucoma otvorenog ugla, sekundarne katarakte kao i glaukoma zatvorenog ugla.

 

 

 • Upotreba
  Lačenje sekundarne katarakte (Laser capsulotomia)
  Lečenje glaukoma  (Laser iridotomia)
  SLT lečenje glaukoma
 • Obavljanje intervencije
  Ambulantno
 • Uslovi
  Uska/ široka zenica
 • Vreme intervencije
  10 – 15 minuta