Opticon topograf je specijalno dizajniran da može da meri i generiše podatke visoke rezolucije na samoj površini rožnjače. Na taj način mogu se dobiti vrlo precizni podaci o zakrivljenosti površine rožnjače čak i kod očiju sa težim iregularnostima.

Opticon Keratron je topograf koji lokalnu zakrivljenost rožnjače odredjuje uz pomoć Arc-step metoda. Zbog svoje visoke preciznosti, ponovljivosti i mogućnosti vizuelizacije najsitnijih detalja površine rožnjače, Keratron topograf predstavlja zlatni standard u određivanju kontaktnih sočiva.

Navešćemo nekoliko ključnih karakteristika Opticon Keratron Topografa:

 • Za razliku od ostalih topografa koji imaju veliki Placido disk kod koga se ne mogu izbeći senke koje nastaju od nosa i trepavica Keratron ima Placido cone  koji je mali i omogućava mnogo konforniji i bliži pristup oku. Ima 28 Placido krugova što omogućava pokrivenost od preko 90% površine rožnjače.
 • Periferna merenja su jako važna za anlizu  tranzicionih zona u toku laser intervencije.
 • Arc-step meted kalkulacije u softverskom sistemu Keratrona  je jako pogodan kako za merenje zakrivljenosti tako i za merenje visine svake pojedinačne tačke rožnjače sa rezolucijom manjom od jednog mikrona.
 • Eye Position Control System (EPCS) omogućava snimanje rožnjače samo u korektnom fokusu tako da se na taj način automatski eliminišu  sve eventualne greške u toku snimanja.
 • Veliki broj vrlo preciznih mapa zakrivljenosti, elevacionih, aberometrijskih, uporednih i diferencijalnih omogućava lekaru vrlo preciznu i bogatu analizu prednje površine rožnjače.
 • U svom softveru, Keratrno topograf ima mogućnost kompijterskog merenja suznog filma.

 

 • Upotreba
  Kontaktna sočiva
  Dijagnostika bolesti rožnjače
  Priprema za lasersku korekciju vida
 • Obavljanje intervencije
  Ambulantno
 • Uslovi
  Uska zenica
 • Vreme intervencije
  10 – 15 minuta