Bakterijski keratitis je bakterijsko zapaljenje rožnjače kod koga dolazi do drastičnog smanjenja vida, bola i obilnog stvaranja sekreta. Bolest nastaje naglo i ukoliko se ne leči adekvatno i urgentno vodi u potpuni gubitak vida.

Kako nastaje bakterijski keratitis

Bakterijski keratitis nastaje kao rezultat bakterijske infekcije rožnjače. Uzročnik mogu biti razlicite bakterije a najčešće Staphylooccus Aureus i Pseudomonas Aeruginosa. Nastaje kao posledica:

 • Produženog nošenja i spavanja sa mekim kontaktnim sočivima
 • Upotrebom kontaminiranih očnih kapi ili drugih tečnosti za oko
 • Upotreba  nekih kapi za oči koje smanjuju imunitet
 • Smanjenog imuniteta zbog dijabetesa, alkoholizma i slabe ishrane
 • Povrede rožnjače
Bakterijski keratitis

Bakterijski keratitis

Simptomi bakterijskog keratitisa

 • Nagli pad vida
 • Pojava bola u oku
 • Jaka osetljivost na svetlost
 • Suzenje
 • Jaka i gusta sekrecija oka

Lečenje bakterijskog keratitisa

Osnova adekvatnog i urgentnog lečenja bakterijskog keratitisa je uzimanje brisa rožnjače da bi se identifikovala bakterija koja je dovela do infekcije i njena osetljivost na različite antibiotike. Lekar sa terapijom mora započeti pre dobijanja nalaza brisa, najčešće antibioticima širokog spektra. Nakon dobijanja rezultata brisa terapija se menja u zavisnosti od osetljivosti bakterije.

Lečenje mora biti intenzivno, urgentno i najčešće bolničko.

Zakažite pregled

Telefonom

Upozorenje

 • Jedno od najurgentnijih bolesti u oftalmologiji
 • Najčešće kod neadekvatnog održavanja kontaktnih sočiva
 • Može nastati posle povrede oka ili stranog tela rožnjače
 • Zakasnelo i neodgovarajuće lečenje može dovesti do gubitka vida

Lekari koji leče bolesti rožnjače