Plastična hirurgija se obično doživljava kao postupak ulepšavanja a ne kao ispravljanje nekog nedostatka ili funkcije. Oftalmoplastični i rekonstruktivni hirurzi ispravljaju mnoge nedostatke koji ometaju normalnu funkciju očiju. Ove operacije su funkcionalne jer normalizuju zaštitnu ulogu kapaka i omogućavaju normalno funkcionisanje oka. Međutim, neki pacijenti žele da urade slične intervencije da bi poboljšali fizički izgled i osećaj samopouzdanja i tada govorimo o kozmetskim intervecijama.

Dijagnoza

Lekar na specijalističkom pregledu utvrdi indikacije, objasni pacijentu tok intervencije, moguće komplikacije I postoperativni oporavak. Svaka hirurška intervencija ima individualni pristup i lekar preoperativno mora uraditi plan intervencije.

Preoperativna priprema

Okuloplastične hirurške intervencije ne zahtevaju vanrednu preoperativnu pripremu. U zavisnosti od anestezije koja će se primeniti treba uraditi internistički pregled i dobiti saglasnost za intervenciju.

Tok operacije

Operacije se rade u lokalnoj ili opštoj anesteziji u zavisnosti od obimnosti intervencije. Lekar na osnovu preoperativne pripreme uradi odgovarajuću intervenciju. U Oculusu se većina intervencija radi uz pomoć radiotalasnog noža i na taj način se postiže preciznije izvodjenje reza i manje krvarenje.Na mestu reza se stavljaju hirurški konci. Obično se posle intervencije stavlja zavoj preko operisanog oka. Konci ostaju narednih sedam dana. Posle operacije se mogu javiti otok i hematom na mestu intervencije. Često je potrebno neko vreme kožu mazati odredjenim mastima koje lekar propiše nakon skidanja konaca.

 • Blefaroplastika

  Šta je blefaroplastika

  To je hirurška intervencija kojom se odstranjuje ’’višak’’ tkiva kapaka. Taj višak tkiva može davati funkcionalne ili estetske probleme. Funkcionalne smetnje se javljaju kada koža kapaka pomera ivicu gornjeg kapka ka dole pa dolazi do suženja gornjeg dela vidnog polja. Nekada čak koža gura ivicu kapka tako da on pokriva i zenicu kada govorimo o pseudoptozi. Višak kože naziva se dermatohalaza ili blefarohalaza.

  Preoperativni pregled

  Najbolji kandidati za blefaroplastiku su starije osobe dobrog opšteg zdravlja koje imaju funkcionalne smetnje vezane za kapke. Najvažnije u preoperativnoj odluci je da pacijenti imaju realna očekivanja od operacije. To svakako eliminiše postoperativno nezadovoljstvo. Pacijent mora razumeti da se operacija radi pre svega iz funkcionalnih a ne estetskih razloga. Bore oko očiju se ne mogu izgubiti ovim tipom operacije.

  Postoperativni oporavak

  Operacija se izvodi u operacionoj sali po svim principima sterilnosti da bi se izbegla moguća infekcija. Izvodi se u opštoj ili lokalnoj anesteziji u zavisnosti od procene hirurga u prisustvu anesteziologa.

  Postoperativni bol je minimalan. Postoperativno se stavlja zavoj preko operisanih kapaka da bi se smanjila pojava otoka i hematoma. Otok i postoperativni hematomi su najjače izraženi 48 h nakon operacije a onda se postepeno povlače narednih 2 – 3 nedelje. Retko,  otoci mogu trajati i 3 – 6 nedelja nakon operacije. Konci koji se tokom operacije koriste skidaju se obično 7 dana postoperativno.

  Koji su rizici od operacije

  Kao i kod svih drugih hirurških intervencija moguća je pojava komplikacija. Neke od mogućih komplikacija, koje su navedene u pristanku za operaciju, su: ožiljci na kapcima, nedovoljna ili prekorekcija, nemogućnost zatvaranja kapaka, asimetrija, ektropion i dr. Komplikacije su retke ali se, naravno, mogu javiti.

  Ko su kandidati za operaciju

  Kandidati su i oni koji imaju funkcionalne ali i oni koji imaju estetske probleme. U Oculus bolnici pre svega se vodi računa o funkcionalnosti kapaka a tek onda o estetici.

 • Operacija ptoze

  Spušten kapak  može da se javi na jednom ili oba oka. Kapak može biti samo diskretno spušten ali može i da potpuno pokriva zenični predeo. Ptoza se može javiti u svim starosnim dobima, od urođene ptoze sa kojom se deca rađaju do stečene staračke ptoze koja se javlja kasnije u životu.

  Po čemu se razlikuju ptoza i dermatohalaza

  Kod dermatohalaze ivica gornjeg kapka je spuštena mehanički zbog težine ’’viška’’ kože dok je kod ptoze ona spuštena nezavisno od toga. Simptomi mogu biti slični ali lekar će lako napraviti razliku izmedju ove dve promene.

  Nastanak ptoze

  Ptoza može biti urodjena ili stečena. Stečena ili akvirirana ptoza može se javiti u bilo koje životno doba ali obično nakon 60-e godine starosti. Ptoza se najčešće javlja kao posledica neadekvatne funkcije mišića zaduženog za podizanje kapaka .

  Lečenje ptoze

  Ukoliko se radi o stečenoj ptozi koja je rezultat nekih neuroloških bolesti (miastenija gravis) onda će odgovarajuća medikamentna terapija poboljšati stanje. Medjutim ptoza koja izaziva funkcionalne smetnje se mora hirurški lečiti. Postoji više hirurških tehnika operacije ptoze i lekar je taj koji će proceniti koju tehniku treba primeniti tokom preoperativnog pregleda.

  Postoperativni oporavak

  Operacija se radi uglavnom u opštoj anesteziji. Posle operacije tretirani kapak je zatvoren zavojem. Sutradan se zavoj skida. Javlja se minimalan bol. Može se javiti otok i hematom različitog stepena. Otok se obično povlači za 2 – 3 nedelje a nekada može potrajati i duže. Konci se skidaju 7 – 10 dana posle operacije a mast, koju lekar prepiše se koristi više meseci posle operacije.

  U prvo vreme pacijent oseća kao da je kapak zategnut ali vežbanjem kapak postaje sve opušteniji.

  Koji su rizici od operacije

  Kao i kod drugih hirurških intervencija moguće su komplikacije pre svega krvarenje i infekcija. Po  nekim statistikama najčešća komplikacija je subkorekcija u oko 5 – 10% slučajeva.Prekorekcija se takodje može javiti, mada redje, kada postoji opasnost od nemogućnosti zatvaranja kapaka.

 • Operacija ektropiona

  Izvrnuti kapak je bolest kod koje dolazi do izvrtanja ivice kapka put spolja. Mnogo češće dolazi do izvrtanja donjeg kapka

  Da li postoji drugi način lečenja

  Simptomatski mogu se primeniti veštačke suze, masti ili meka terapeutska kontaktna sočiva da bi se zaštitila prednja površina oka od sušenja i iritacije. Ali osim hirurškog lečenja ne postoji drugo trajnije rešenje.

  Postoperativni tok

  Operacija se radi u lokalnoj anesteziji po principima dnevne hirurgije što znači da pacijent posle operacije odlazi kući. Operacija traje oko pla sata. Za to vreme pacijent je u komfornom položaju i ne oseća nikakve bolove. Posle operacije se postavlja zavoj koji bude na oku prvu noć nakon operacije. Sutradan se zavoj skida. Ponekad se može javiti otok i hematom koji prolaze u narednih 2 – 3 nedelje. Konci se skidaju nakon 7 – 10 dana po operaciji .

  Koji su rizici od operacije

  Kao i kod drugih hirurških intervencija moguće su komplikacije pre svega krvarenje i infekcija ali se one javljaju veoma retko.

 • Operacija entropiona

  Entropijum je bolest kod koje dolazi do uvrtanja ivice kapka prema unutra i na taj način trepavice i koža kapaka prelaze preko površine oka izazivajući iritaciju i nelagodnost. Uvrtanje kapka ne mora biti stalno već se može javljati samo pri jačem treptanju. Mnogo češće zahvata donji kapak. Takođe se češće javlja kod starijih žena.

  Zašto se entropium ne javlja kod svake osobe starije od 65 godina

  Sve zavisi od čvrstine struktura kapaka. Ne postoji način da se predvidi kod koga će se entropion javiti a kod koga ne.

  Da li postoji drugi način lečenja entopiona

  Lepljenjem posebnih flastera mogu se smanjiti simptomi iritacije površine oka. Na žalost flasteri mogu izazvati promene na koži kapka.

  Simptomi se mogu ublažiti i ubrizgavanjem Botoxa u mišić donjeg kapka što će svakako smanjiti postojeće simptome ali je dejstvo injekcije ograničeno i samo privremeno rešava problem.

  Postoperativni tok

  Operacija se radi u lokalnoj anesteziji po principima dnevne hirurgije što znači da pacijent posle operacije odlazi kući. Operacija traje oko pola sata. Za to vreme pacijent je u komfornom položaju i ne oseća nikakve bolove. Posle operacije se postavlja zavoj koji bude na oku prvu noć nakon operacije. Sutradan se zavoj skida. Ponekad se može javiti otok i hematom koji prolaze u narednih 2 – 3 nedelje. Konci se skidaju nakon 7 – 10 dana po operaciji .

  Koji su rizici od operacije

  Kao i kod drugih hirurških intervencija moguće su komplikacije pre svega krvarenje i infekcija ali se one javljaju veoma retko.

 • Bell-ova praliza

  Većina ljudi sa Bell-ovom paralizom izgubi mogućnost treptanja na zahvaćenoj strani lica. Takođe se može javiti izvrtanje donjeg kapka prema spolja. Koža lica i polovina usta su opušteni i pacijent ne može kontrolisati pokrete mišića na toj strani lica.

  Kako prepoznati  Bell-ovu paralizu

  Karakteristična asimetrija polovine lica je karakteristični znak ove bolesti.  Ovi pacijenti izgledaju kao da su preživeli šlog. Jedna polovina lica je ’’spuštena’’ i potpuno van funkcije.

  Šta treba uraditi kad se utvrdi Bell-ova paraliza

  Prvo je potrebno diferencijalno dijagnostički razlikovati šlog od Bell-ove paralize. U lečenju učestvuju na prvom mestu neurolog i oftalmolog. Oftalmolog mora zaštititi površinu oka sve dok se Bell-ova paraliza ne povuče.

  Kakva je uloga okuloplastične hirurgije u lečenju Bell-ove paralize

  Vrlo često se koriste zlatni tegovi koji se implantiraju u gornji kapak da bi svojom težinom omogućili zatvaranje kapaka. Medjutim, njihovo dejstvo je vremenski ograničeno . Pacijenti sa hroničnim lagoftalmusom (nemogućnost zatvaranja kapaka) zahtevaju okulorekonstruktivni hirurški tretman.

 • Operacija halaciona

  Halacion je benigna, bezbolna „loptica“ u gornjem ili donjem kapku. On obično predstavlja više estetski problem, mada kod većih halaciona može doći do pritiskanja i deformacije rožnjače što može uticati na vid.

  Da li postoji drugi način lečenja osim hirurškog

  U ranoj fazi formiranja (kada je upala žlezde prisutna) treba probati sa antibioticima i toplim oblogama. Ukoliko halacion traje duže od mesec dana jedini način lečenja je hirurško otvaranje i čišćenje sadržaja.

  Kako izgleda intervencija

  Radi se u lokalnoj anesteziji i traje 10-ak minuta. Rez se pravi sa unutrašnje strane kapka tako da nema šivenja i  ožiljka na površini kapka. Posle intervencije se nosi zavoj da bi otok i hematom bio što manji. Sutradan se zavoj skida. Može postojati otok i hematom koji su najizraženiji  48 h posle intervencije a zatim se postepeno povlače.

  Koji su rizici od operacije

  Kao i kod drugih hirurških intervencija moguće su komplikacije pre svega krvarenje i infekcija ali se one javljaju veoma retko.

 • Operacija epikantusa

  To je kožni nabor koji se uspravno pruža od nosa ka unutrašnjem kraju obrve i koji pokriva unutrašnji ugao oka. Može se javiti na jednom ili oba oka.

  Kada treba operisati epikantus?

  Ukoliko epikantus postoji kod odrasle osobe može se operisati kad to pacijent odluči. Ukoliko se radi o malom detetu onda treba sačekati da se formira koren nosa jer se epikantus tako sam povuče. Medjutim ako je epikantus povezan sa spuštenim kapkom koji pokriva zenicu oka onda se operacija mora uraditi. Uvek se operacija epikantusa radi pre operacije ptoze.

  Kako izgleda operacija epikantusa?

  Operacija se radi u opštoj anesteziji i traje oko pola sata. Na kraju operacije stavljaju se kožni konci. Postoperativni tok je relativno lak, može se javiti umereni bol. Posle operacije se postavlja zavoj koji bude na oku prvu noć nakon operacije. Sutradan se zavoj skida. Ponekad se može javiti otok i hematom koji prolaze u narednih 2 – 3 nedelje. Konci se skidaju nakon 7 – 10 dana po operaciji .

  Koji su rizici od operacije

  Kao i kod drugih hirurških intervencija moguće su komplikacije pre svega krvarenje i infekcija ali se one javljaju veoma retko.

 • Operacija ksantelazme

  Ksantelazme su naslage žućkasto-bele boje koje javljaju na koži kapaka, a najčešće u unutrašnjem uglu oka.

  Zašto se ksantelazma ne javlja kod svakog?

  Ne zna se tačan uzrok nastanka. Ksantelazma je u stvari naslaga masti na površini kože kapaka. Ne može se predvideti kod koga će se javiti ali je mnogo češća kod osoba sa povišenim nivoom masnoća u krvi.

  Da li postoji drugi način lečenja osim hirurškog

  Lečenje ksantelazme je isključivo hirurško. Osim estetskih problema ne daje funkcionalne smetnje. Mora se voditi računa da se ksantelazma vremenom povećava.

  Kako izgleda intervencija

  Radi se u lokalnoj anesteziji i traje 10-ak minuta ili duže ako postoji veći broj promena. Na koži se napravi rez i odstrani se promena a rez se ušije hirurškim koncem. Nekada se stavlja zavoj na kraju intervencije da bi otok i hematom bio manji. Postoperativni oporavak je jednostavan i bezbolan. Konci se skidaju 7 – 10 dana posle operacije.

  Koji su rizici od operacije

  Kao i kod drugih hirurških intervencija moguće su komplikacije pre svega krvarenje i infekcija ali se one javljaju veoma retko.

 • Operacija moluska

  Molluscum Contagiosum je relativno česta virusna infekcija kože koja se češće javlja kod dece. Na koži i ivicama kapaka vide se pojedinačni (ili brojni) žućkasto-beličasti čvorići veličine zrna manjeg pirinča koja na vrhu imaju karakteristično udubljenje. Oni su bezbolni. Ukoliko se češu ili povrede mogu se proširiti po okolnoj koži.

  Da li postoji drugi način lečenja?

  Nekada moluske mogu same da se povuku. Ali ukoliko se šire onda ih treba hirurški odstaniti.

  Kako izgleda intervencija?

  Intervencija se radi u lokalnoj anesteziji. Promene se termokauteriziraju što je potpuno bezbolno. Važno je otkloniti centralni deo promene da nebi došlo do recidiva. Na mestu promena stvore se male krastice koje posle 3 – 4 dana same otpadnu

Lekari koji se bave okuloplastičnom hirurgijom